Παρακάτω θα βρείτε τον χάρτη της περιοχής της Περίσσας (Meltemi Village - Meltemi Excelsior Suites - Meltemi Suites):


Παρακάτω θα βρείτε τον χάρτη της περιοχής του Περιβόλου (Atlantis Beach Villa):Παρακάτω θα βρείτε τον χάρτη της περιοχής του Ημεροβιγλίου (Casa Florina):